Naše usluge

 • Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

 • Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo

 • Završni i obrtnički radovi u građevinarstvu

 • Pružanje usluga građevinskim strojevima

 • Iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevina

 • Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine

 • Uređenje i održavanje krajolika

 • Čišćenje svih vrsta objekata

 • Uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa ceste

 • Djelatnost usluge sječe šume

 • Postavljanje i održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije

 • Postavljanje i održavanje zaštitno odbojnih ograda na prometnicama

 • Održavanje prometnica - zimska služba

 • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, te rukovanje sustavom za navodnjavanje

 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata

 • Uređenje vodotoka i drugih voda ( regulacijski radovi )

 


Kontaktiraj nas odmah!